חקיקה ראשית וחקיקת משנה

המחוקק הסמיך את הרשויות המקומיות לקבוע לעצמן נורמות מקומיות — חוקי עזר . חוקי העזר הם חקיקת משנה אשר חוסה תחת החקיקה הראשית ( וינוגרד : 2010 . ( 500-501 החקיקה הראשית מורכבת ברובה מחוקי הכנסת , אשר הליך קבלתם ארוך ומעורבים בו גופים שונים , וכן מסוגי חקיקה נוספים , שייחודם בכך שהם מתוקנים בחוק של הכנסת . החקיקה הראשית של הכנסת מסמיכה את השרים הממונים על ביצוע החקיקה להתקין צווים ותקנות לצורך השלמת החוקים , המהווים את חקיקת המשנה . בחלק מהמקרים יצטרכו השר או השרים לקבל את אישורה של ועדה בכנסת לתקנות טרם כניסתן לתוקף , אך הליך זה קצר מהליך החקיקה . גם חוק עזר מהווה חקיקת משנה — אך בניגוד לצווים ולתקנות הוא אינו מותקן על ידי שר , אלא על ידי הרשות המקומית אשר הוסמכה להתקינו . חוק העזר נועד לעזור ולאפשר לעירייה לממש את חובותיה ואת סמכויותיה , ותחולתו היא בתחום הרשות המקומית בלבד . החקיקה הראשית וחקיקת המשנה מתפרסמים ברשומות , העיתון הרשמי של מדינת ישראל . 102 הליך החקיקה שונה לגבי הצעת חוק פרטית ולגבי הצעת חוק ממשלתית . הצעת חוק פרטית מוגשת על ידי חבר כנסת או קבוצת ח"כים , וצריכה לעבור קריאה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה