בחירות, פיזור המועצה, והקמת ועדה ממונה (ועדה קרואה) או מועצה ממונה

נוסף על הסמכויות שצוינו עד כה , לשר הפנים הסמכות לפזר את המועצה , וכן להדיח את ראש הרשות , ותחתיהם למנות ראש רשות , ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות והמועצה ( ועדה ממונה , או כפי שהיא מכ וּ נה , " ועדה קרואה ( " או מועצה ממונה , או לערוך בחירות חדשות למועצה ו / או לראש הרשות . השר יכול להפעיל סמכותו זו באחד מ 3 מקרים : ( 1 ) מספר חברי המועצה פחת מהמניין החוקי ( מצב נדיר בשיטת הבחירות היחסית רשימתית , בו אין חברי מועצה לפי מספר המושבים , עקב התפטרויות או פיטורי חברי מועצה ( 2 ) (; המועצה או ראש הרשות אינם ממלאים את תפקידיהם לפי החוק ; ( 3 ) ועדת חקירה המליצה על כך . חשוב לציין , כי אם נותרה פחות משנה עד לבחירות , רשאי השר רק להקדים את הבחירות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה