תוכניות הבראה

רשות רשאית להכין תוכנית הבראה בעת הצורך , אך זו טעונה אישור השר . כמו כן , לשר יש סמכות להורות על הכנתה של תוכנית הבראה , להורות על תיקונה , למנות אדם 77 סעיפים 206-212 לפקודת העיריות ] נוסח חדש . ] סעיף 34 א לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש , ] מחיל את ההסדר שבפקודת העיריות גם על מועצות מקומיות ומועצות אזוריות : סעיפים ג-186 186 ז לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי , "א-1950 וכן לצו המועצות המקומיות , ( ב ) התשי . "ג-1953 סעיפים ג-81 81 ד לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . 1958-ח" 78 סעיף 196 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף 191 לצו המועצות המקומיות , ( א ) התשי , "א-1950 וכן לצו המועצות המקומיות , ( ב ) התשי . "ג-1953 סעיף 88 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . 1958-ח" 79 סעיף 201 וסעיף ) א 202 ב ) לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף 13 וסעיף 13 א לפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש , ] אך באישור הממונה על המחוז לו הואצלה הסמכות בפקודה . 80 סעיף 45 לחוק יסודות התקציב , התשמ . 1985-ה" 81 בעיקר חובות שאינם אבודים — סעיף 339 לפקודת העיריות ] נוסח חדש , ] סעיף...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה