התערבות בזמן של חוסר תיפקוד הרשות המקומית

ניכר כי לשר סמכויות רבות , ולעיתים אף רחבות מדי , בעת כהונה תקינה של הרשות . סמכויותיו אלו מתרחבות במצב של חוסר תיפקוד ומשבר ברשות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה