5. התערבות שר הפנים בניהול הרשות המקומית

לשר הפנים ולנציגו — הממונה על המחוז — ישנן סמכויות נרחבות בשלטון המקומי . עד כה סקרנו את סמכויותיו בכל האמור בהקמה של רשויות מקומיות , בשינוי תחומיהן , באיחודן ובביטול קיומן . עם זאת , כפי שראינו לגבי איגודי ערים , לשר יש סמכויות גם ביחס לניהולה השוטף של הרשות המקומית . החוק מקנה לשר הפנים סמכויות רבות , ובכך למעשה מכפיף את הרשויות לשר ולנציגיו . 71 כך למשל קבע בית המשפט , כי עיריית רעננה יכולה לגבות דמי כניסה לפארק בתחום העיר , אך בסכום סביר ובתנאים סבירים : בג 8676 / 00 "ץ אדם טבע ודין אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' עיריית רעננה , פ"ד נט . 210 ( 2 ) 72 המרכזיים שבסעיפי הסמכויות הם סעיף 146 לצו המועצות המקומיות , ( א ) "א-1950התשי וסעיף 63 לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות , ( התשי . "ח-1958 סעיפים נוספים וספציפיים בפקודת המועצות המקומיות ] נוסח חדש [ הם : סעיף 13 ( הלוואות , ( סעיף ) א 13 ערבויות , ( סעיף 14 ( הטלת תשלומים , ( סעיף 26 ( טיפול בעבריינים ) וכו . ' 73 בין השאר : חוק הסדרת מקומות רחצה , התשכ ; "ד-1964 חוק הרשויות המקומיות ( ביוב , ( התשכ ; "ב-1962 חוק שירותי הכבאות , ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה