מועצות מקומיות תעשייתיות

עקב קיום מפעלים במרוחק מיישובים , עלה צורך לנהלם במסגרת חדשה ומתאימה . בשנת 1988 תוקנה פקודת המועצות המקומיות , והסמיכה את שר הפנים להכריז כי אזור תעשייה שאינו בשטח רשות מקומית אחרת , יהיה חלק ממועצה מקומית תעשייתית , וזאת בהסכמת שרי אוצר והתעשייה והמסחר ( כיום : שר התעשייה , המסחר והתעסוקה . ( בשונה ממועצה מקומית , מועצה מקומית תעשייתית אינה כוללת יישובים , אלא מפעלי תעשייה בלבד . מטרת המועצה היא לספק שירותים למפעלים הפועלים בשטחה . עקב ריבוי האינטרסים והגורמים המעורבים בניהולם ובקיומם הסדיר של המפעלים ומושפעים מהם , קבע החוק כי מועצת הרשות תורכב מ 9 נציגים , אשר אינם נבחרים בבחירות , אלא ממונים על ידי הגופים הבאים , לפי המפתח הבא : 3 נציגי הממשלה ( משרד הפנים , משרד התעשייה , המסחר והתעסוקה , ומשרד הבריאות 3 , ( נציגי הרשויות המקומיות הגובלות 28 חוק המועצות האזוריות ( מועד בחירות כלליות , ( התשנ . "ד-1994 בתיקונים מאוחרים לחוק נקבע , שהבחירות למועצות האזוריות השונות לא ייערכו במועד אחד , והן פוצלו לשני מועדים שונים — ובכל אחד מהם בוחרת מועצה אזורית אחרת את כלל חברי המועצה ואת ראש המ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה