1. ראשית השלטון המקומי בישראל

רשויות מקומיות קיימות באזורנו זה כ 150 שנים , דבר שע וּ גן כהסדר משפטי עם חקיקת חוק העיריות ב 1877 על ידי השלטון העות'מאני ששלט אז בארץ . חוק העיריות העות'מאני נשאר בתוקף עד שנת . 1934 באותה שנה חוקקו הבריטים , ששלטו בארץ מסוף העשור השני של המאה ה , 20 את פקודת העיריות . עוד לפני כן חוקקו הבריטים חקיקה נפרדת הנוגעת לרשויות מקומיות קטנות יותר — פקודת המועצות המקומיות , . 1921 במסגרת פקודת המועצות המקומיות הוענקה לנציב העליון הבריטי הסמכות להקים מועצה מקומית ולקבוע את סמכויותיה ותפקידיה , בהמלצת מושל המחוז . בנוסף קבעה הפקודה , שניתן להקים מועצה מקומית בתוך גבולות עירייה קיימת , וכן הסמיכה את המועצות המקומיות להטיל מיסים . פקודת המועצות המקומיות הוחלפה ב , 1941 ולאחר הקמת המדינה , ב , 1964 נוסחה מחדש . גם פקודת העיריות נוסחה מחדש באותה שנה . שתי הפקודות , יחד עם חוקים ספציפיים נוספים , משמשות עד היום מקור לדיני הרשויות המקומיות . עם זאת , קיים הבדל מהותי בין שתיהן : בעוד פקודת המועצות המקומיות היא פקודה כללית , אשר מעניקה סמכויות רבות לשר הפנים , ולכן אין בדרך כלל צורך בשינויי חקיקה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה