רקע – מעמד השלטון המקומי

על מנת לרדת לעומקו של השלטון המקומי , עלינו לקבוע מה הם מעמדו ותפקידיו בשני היבטים : מקומו של השלטון המקומי במדינה , ומקומו של השלטון עבור התושבים . בסוגיה זו עסקו רבות כותבים שונים , והיא אף באה לידי ביטוי בפסיקות שונות בארץ ובעולם ( דרי ; 1999 בלנק ; 2004 בן אליא ; 2004 רוזן צבי . ( 2008 ניתן לחלק את תפיסת השלטון המקומי ל 3 גישות תיאורטיות עיקריות , כל אחת מהן מייעדת לשלטון המקומי מעמד ותפקידים שונים : . 1 הרשות המקומית כ"פירמה" — גישה זו רואה בשלטון המקומי וברשויות יישות המספקת לתושביה תמהיל של שירותים , מוצרים ומיסים , והתושבים בוחרים את נציגיהם ברשות המקומית המספקת להם את התמהיל האופטימלי מבחינתם . איכות השירותים והמוצרים שתספק הרשות המקומית וטיבם אמורים לשקף את העדפות התושבים שהתאגדו במסגרת הרשות המקומית . על כן , תפקיד הרשות הוא להתנהל באופן יעיל ותועלתני , ולדאוג לתושביה בלבד , וזאת במנותק מרשויות אחרות ( להבי . ( 117-112 : 2005 . 2 הרשות המקומית "פוליס"כ — גישה זו רואה ברשות המקומית יישות בעלת סמכויות רחבות אשר פועלת אי"כ של דמוקרטיה , " דוגמת ה"פוליס" היוונית , ובמסגרתה משתת...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה