מקורות

אייזנקנג-קנה , פרלה , . 2004 " ממשל , פוליטיקה ושלטון מקומי , " יסודות השלטון המקומי , האוניברסיטה הפתוחה , רעננה . בארי , איתי ואיתן קואל , . 2010 " בחירות ללא נבחרי ציבור מכהנים : ועדות ממונות והיבטים דמוקרטיים במערכות הבחירות ברשויות מקומיות , " בתוך : אברהם בריכטה , ערן ויגודה גדות וגיא פדה ( עורכים , ( עיר ומדינה בישראל : שלטון מקומי לקראת העשור השביעי , כרמל , ירושלים , עמ' . 34-69 בורוכוב , אליהו , . 2004 "כלכלה ושלטון מקומי , " יסודות השלטון המקומי , האוניברסיטה הפתוחה , רעננה . בלאנדר , דנה , . 2008 " הבחירות לרשויות המקומיות — איך , כמה , מי ולמה , " פרלמנט — כתב עת מקוון , 60 המכון הישראלי לדמוקרטיה . בלנק , ישי , 2004 א . " ממלכתיות מבוזרת : שלטון מקומי , היפרדות ואי שוויון בחינוך הממלכתי , " עיוני משפט , ( 2 ) 28 עמ' . 347-416 בלנק , ישי , 2004 ב . " מקומו של ה'מקומי : ' משפט השלטון המקומי , ביזור ואי שוויון מרחבי בישראל , " משפטים לד , עמ' . 197-299 בלנק , ישי , איסי רוזן צבי ואברהם שפט , . 2005 מעמדו החוקתי והחוקי של השלטון המקומי בישראל , נייר שהוגש לועידת השלטון המקומי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה