העצמה מתוך ריסון

התגברות התערבותה של הממשלה בשלטון המקומי שיקפה כללי משחק חדשים : הממשלה אינה ממהרת עוד לכסות את גרעונותיו של השלטון המקומי , אלא תולה את נכונותה לעשות כן בעיצובה של תוכנית הבראה , כלומר ההנהגה המקומית נדרשת להקריב קורבן בדמות צמצום חופש הפעולה שלה ואף הדחת נבחרים . במידה מסוימת נדרש קורבן גם מהתושבים : אלה נדרשים לוותר על רמה מסוימת של שירותים , על מנת לאזן את מה שהיה לכאורה צריכת יתר של שירותים , כלומר ההוצאות שחרגו ממשאביה של הרשות וחוללו את הגרעון בתקציבה . השינוי בכללי המשחק היה דרמטי , ותמחיש זאת הדוגמה הבאה . ראש העיר הדומיננטי של תל אביב יפו , שלמה להט , כיהן בשנים , 1974-1993 וסיגל לעצמו טקטיקת הפעולה , שאותה העתיקו גם ראשי רשויות אחרות : יצירת משברים באמצעות קיצוצים בסעיפים כואבים , כגון טיפול בקשישים , וחשיפה פומבית של המצוקה כדי לאלץ את הממשלה להתערב ולהזרים שוב כספים ( דרי ושוורץ מילנר . ( 44 : 1994 אלא ששיטת פעולה זו איבדה את כוחה בשנות ה 90 של המאה ה . 20 באותן שנים איבדה ההוצאה הציבורית הנרחבת מן הלגיטימיות שלה , ומנגד הלכה והשתרשה התפיסה ש"ממשלה גדולה" היא תופעה שלילי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה