יחסי השלטון המקומי עם המדינה – התפנית בשנות ה־80 של המאה ה־20

בראשית שנות ה 80 של המאה הקודמת התהוותה באופן לא מוצהר ואף לא מכ וּ ון רפורמה שלטונית , שעיצבה חלוקת עבודה חדשה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי . אלא שחוקרי השלטון המקומי חלוקים ביניהם בשאלה מה היה כיוון השינוי : בלנק , ( א 2004 ) בן אליא ( 2004 ) ורזין ( 2004 ) טענו , כי השינוי בא לידי ביטוי בביזור סמכות מהמדינה לדרג המקומי . בלנק אף טוען , כי השלטון המקומי אינו סניף של השלטון המרכזי , אלא שחקן בעל חשיבות הנהנה מסמכויות מעשיות המאפשרות לו לפעול בתחומים משפיעים למרות הפיקוח של השלטון המרכזי . מנגד טענו דרי ושוורץ מילנר , ( 1994 ) כי הממשלה דווקא הגבירה את הפיקוח על השלטון המקומי והגבילה את צעדיו , בעיקר בתחום התקציבי . הייתכן ששתי הטענות צודקות ? תת פרק זה יציג את התעצמות השלטון המרכזי משנות ה 80 של המאה ה 20 ואילך ; תת הפרקים הבאים יציגו גם את המגמה המנוגדת של מירכוז , וסתירה זו תוסבר בהמשך . ההתפתחות המשמעותית ביותר במעמדו של השלטון המקומי הייתה השינוי בשיטת הבחירות . בשנת 1975 חוקקה הכנסת את חוק הבחירה הישירה , או , בשמו הפורמלי — חוק הרשויות המקומיות ( בחירת ראש הרשות וסגניו וכה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה