פרק 2 יחסי שלטון מרכזי–שלטון מקומי: מאפיינים מבניים ופוליטיים

יגיל לוי פרופ' יגיל לוי הוא ראש התוכנית ללימודי דמוקרטיה באוניברסיטה הפתוחה . הוא חוקר את משולש היחסים צבא–חברה–פוליטיקה תוך שימת דגש בזיקה שבין המדיניות הצבאית והשליטה הפוליטית על הצבא לבין ההרכב החברתי של הצבא . יגיל לוי הוא מחברם של שישה ספרים , ומשמש יו"ר משותף של קהילת חוקרי צבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה