השלטון המקומי בשלהי המאה ה־20: משלטון מקומי לממשל מקומי?

תהליך של שינוי פקד את השלטון המקומי במרוצת העשור האחרון של המאה ה 20 בכל רחבי העולם . חלק ניכר מתהליך זה הוא תולדה של שינויים חיצוניים שלרשויות מקומיות כמעט אין אפשרות להשפיע עליהם , כגון הגידול בתלות הכלכלית ההדדית , תהליך הגלובליזציה , וכן הפיתוח והיישום של טכנולוגיות משתנות . חלק אחר נובע משינויים שהתחוללו בתוך המדינות , כמו תהליכי ההפרטה של שירותים ציבוריים , הבנייה מחדש של מערכת השלטון המקומי , והשינוי במערכת היחסים בין נדבכי השלטון . על השינויים הנושקים לזירה הפוליטית ( במובן האידיאולוגי של המלה ) מיתוספים שינויים במישור החברתי , וביניהם התעצמות האפליה החברתית בערים , התרחבות הפשיעה , במיוחד זו הנובעת משימוש בסמים , התפתחות הולכת וגוברת של " הכלכלה השחורה , " הגירה ומעבר של אנשים ממדינה למדינה , וגידול הולך ומתמיד של שכבת הגמלאים הודות לרפואה המתקדמת . לשינויים הללו יש השלכות מרחיקות לכת על השלטון המקומי כנדבך הנבחר והקרוב לאזרח . במטרה להתמודד עם אתגרים חדשים מסתמנת באזורים שונים שבעולם נטייה להתגודד סביב ארגונים בינלאומיים , המאפשרים שיתוף פעולה שוטף ונקיטת מדיניות משותפת . דו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה