שלטון מחוזי – לשם מה?

בסיום פרק זה נציג סוגיות המעוררות ויכוח בין העוסקים בנושא המיחוז או רגיונליזם . חוקרי מערכות שלטוניות והעוסקים בחלוקה המרחבית של העוצמה חוזרים ומעלים שאלות מסוג : שלטון מחוזי , לשם מה ? האם יש הצדקה לקיומו ? האם יש לשלטון המחוזי מאפיינים משלו ? מהו משקלו של השלטון המחוזי ביחסים שבין זרועות הממשל ? 97 דרי . 1994 קיטינג , ( Keating 1988 ) למשל , ניסה לתת תשובות לחלק מהשאלות הללו תוך התבוננות במתרחש במדינות אירופה המערבית . לטענתו , מספר גורמים העלו על סדר היום הפוליטי את הצורך בנדבך מחוזי של שלטון ומינהל . בין הסיבות לכך הוא מנה : הצורך שחשו המדינות להטביע את חותמן במערכות התכנון , ולהתערב למען קידום מטרות כגון תעסוקה מלאה , צמיחה ורווחה , וזאת במיוחד בין אמצע שנות ה 60 לאמצע שנות ה 70 של המאה ה ; 20 רצונם של הדוגלים בביזור לחולל מהפך במדינה ולהעתיק סמכות מן המרכז בשם הדמוקרטיה והפלורליזם ; קיומם של מיעוטים תרבותיים ואתניים שהציגו דרישות להגדרה עצמית . עלייתו של הנושא הזה מחדש הייתה תו ההיכר של מדינות רבות באירופה שאחרי מלחמת העולם השנייה , כפי שיעידו המקרים של ברטן וקורסיקה בצרפת , ס...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה