השלטון המחוזי האמריקאי

מבחינה היסטורית , מקורו של דפוס השלטון המקומי האמריקאי הוא בשיטה הבריטית . אולם , בתהליך העתקתה ליבשת החדשה חלו שינויים רבים , שנבעו מסלידתם של האמריקאים מן השלטון הריכוזי של ממלכות אירופה ומנציגיהן באמריקה . מקורות השלטון המקומי האמריקאי היו בעיקרם כפריים . מיגוון תרבותי וכלכלות מנוגדות הולידו וריאציות נרחבות במבנה הממשל ובסגנונו . בשונה מהמשטר במדינת ישראל , שאינו מכיר באפשרויות שקהילות מקומיות שונות יעדיפו דגם שונה של שלטון מקומי מתוך בחירה מודעת , בארצות הברית זכאים האזרחים לבחור את דגם השלטון המקומי שהם מעדיפים . דפוסים שונים של השלטון המקומי מאפיינים את המדינות השונות , ותלויים , בכל הנוגע למעמד , לזכויות ולפריבילגיות , בחוקי המדינות השונות . כתוצאה מכך יש 51 מערכות מדינתיות שונות של שלטון מקומי , וכל מערכת שונה במידה ניכרת מהמערכות האחרות . 87 שם . 88 שם . 89 בן אליא . 1997 . Norton 1994 : 394 90 לצד ריבוי וגיוון באופן חלוקת העוצמה והסמכויות מונחות ביסודה של המערכת האמריקאית מספר הנחות נורמטיביות משותפות , ביניהן ההימנעות מריכוז הכוח . מכאן הדרישה לפיזור סמכויות בקרב קשת רחבה של...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה