השלטון המחוזי הבריטי

אנגליה הייתה המדינה האירופית היחידה שבה התפתחו עוד בתקופות מוקדמות צורות משוכללות של שלטון מקומי . צורות אלו עוצבו בהדרגה תוך מאבקים בין מערכת השלטון המרכזי , שהיה נתון בידי המלך , לבין הגופים המקומיים למיניהם . בראשית המאה ה 20 הייתה בבריטניה מערכת רב תכליתית של שלטון מקומי שנבחרה באורח דמוקרטי . עם זאת , לעיתים קרובות נותרה הגדרת האינטרסים הלאומיים והמקומיים שנויה במחלוקת . לא פעם השאלה המרכזית בהתמודדות עם בעיות שונות איננה האם צריכה המדינה להתערב בענייני השלטון המקומי , אלא באיזו מידה ובאמצעות איזה גוף היא צריכה לעשות זאת . מאז ומתמיד הייתה בריטניה דוגמה למדינה שבה כופה השלטון המרכזי את מעמדו ואת סמכויותיו תוך קביעה מחייבת מה מותר ומה אסור בשלטון המקומי . שורה של ועדות ממלכתיות מונתה החל משנות ה 80 של המאה ה , 20 וביחד עם החלטות מקבילות של הדרג הפוליטי ש וּ נה באופן מהותי מצבן של הרשויות המקומיות — החל בהקטנת מספרן ובמיזוגן , בהקמת רובד על רשותי ובעיצוב מבנן הארגוני , וכלה בצמצום סמכויותיהן ובהטלת הגבלות הולכות וגדלות על יכולתן להטיל מיסים מקומיים . במבנה השלטון המקומי הבריטי קי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה