מפה ‭:2‬ החלוקה למדינות בגרמניה ולמחוזות במדינת Bayren