השלטון המחוזי הקונטיננטלי (הפרוסי)

מקורו של דגם זה הוא בפרוסיה ובשלטון המקומי הגרמני שלפני מלחמת העולם השנייה , תקופה שבה הייתה השפעתה לתפיסה הצרפתית בשל כיבושם של חלקים גדולים מאירופה בידי נפוליאון . דגם השלטון המקומי הפרוסי השפיע רבות על ארצות היבשת , ובהן הולנד , לוקסמבורג , אוסטריה , שבדיה , נורבגיה , דנמרק , פינלנד ושווייץ . היסוד הביורוקרטי היה נקודה מרכזית בשיטה זו . פרוסיה כוננה מינהל ביניים , ה , Bezirke שהיה מורכב ממושלי פרובינציות וממחוזות , והופעל באמצעות גופי פקידים שבראשם עמד אדמיניסטרטור רב סמכויות . רוב המושלים הפרוסיים לא צידדו ביסוד הדמוקרטי , ופעלו בעיקר להמשך קיומה של " העריצות הנאורה" באמצעות הביורוקרטיה המתרחבת והמערכת המשפטית החזקה . גרמניה המאוחדת , או הרייך השני , נוסדה ב 1871 כקונפדרציה . צעד חשוב במיסוד הדגם הקונטיננטלי חל ב , 1872 שנה שבה נחקק חוק אשר הביא להקמת מערכת חדשה של רשויות מחוזיות ועירוניות , והעניק לערים גדולות את הזכות לטעון לסמכויות של מחוזות . עיירות קטנות שיתפו פעולה עם מועצות מחוז נבחרות לשם מילוי פונקציות שונות . התקנות המשפטיות של הקונפדרציה הבטיחו אוטונומיה אזורית , אך ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה