השלטון המחוזי הצרפתי

כשמדובר במיחוז במדינות אוניטריות , משמש הדגם הצרפתי כדוגמה קלאסית . ראשית צמיחתו של דגם זה היא בימי המהפכה הצרפתית ובתקופת נפוליאון , שהשליט תפיסה זו ברחבי אירופה . מאוחר יותר יושמה השיטה גם בצפון אפריקה ובמזרח התיכון . . Page 1991 71 72 משרד הפנים מחלק את המדינה ל 6 מחוזות ( ירושלים , הצפון , חיפה , המרכז , תל אביב והדרום , ( וחלוקה זו נחשבת לחלוקה הרשמית . עם זאת , משרדי ממשלה אחרים מגדירים גם הם תיחום אזורי עם גבולות שאינם אחידים , ובמשרדי ממשלה אחדים , כמו משרד הדתות , אין בכלל חלוקה למחוזות . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , המספקת נתונים סטטיסטיים גם למשרדי ממשלה , מחלקת את המדינה בצורה ייחודית לה , הכוללת נפות , אזורים טבעיים ויחידות . מדינות כמו בלגיה , ספרד והולנד , שהיו גם הן לקיסרויות קולוניאליות , חיקו את הדגם הצרפתי , והעבירו אותו לאמריקה הדרומית , למרכז אמריקה , לאפריקה ולאסיה . איטליה נטתה לחקות את מנגנוני הריכוז וההיררכיה של התפיסה הצרפתית בקולוניות שלה . השלטון העות'מאני העתיק אף הוא את הדגם הצרפתי של המיחוז בקיסרותו , ולכן נמצאו צורות מינהל השדה המבוססות על תפיסה זו בישראל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה