הגישה האוניטרית של המיחוז

האוניטריזם מתייחס לנושא המיחוז אחרת , אך גם כאן קיימים דגמים שונים במדינות השונות : שלטון מחוזי אינטגרטיבי , שלטון מחוזי לא אינטגרטיבי , ושלטון מחוזי פונקציונלי , כפי שניתן לראות באיור . 3 בדגם של שלטון מחוזי אינטגרטיבי מתרכזת עוצמת המחוז בדמות אחת או במוסד אחיד . מוסד זה מבזר את העוצמה במחוז על פי שיקולו . דוגמה לדגם זה היא צרפת ושיטתה . Smith 1976 70 הפרפקטוריאלית , שם ריככה מגמת הביזור , אשר מאפיינת את כל המדינות הדמוקרטיות , את קשיחות המודל הצרפתי . במודל הלא אינטגרטיבי אין דמות מרכזית המייצגת את הממשל המרכזי במחוז . כל אחד ממשרדי הממשלה מיוצג במחוז על ידי ממונה או מנהל שדה משלו . אמנם , שיטה זו מאפשרת התערבות רבה של השלטון המרכזי במה שנעשה במחוז , אך היא גם משאירה מרחב תימרון רחב לכוחות הפוליטיים ולמייצגי האינטרסים המקומיים . פרט לבריטניה , רוב מדינות אירופה אימצו דגם זה . דוגמה לכך היא ספרד , שבה קיימת דמות מרכזית בנדבך המחוזי , מעין פרפה , ( Prefect ) בעל היקף סמכויות שצומצם על ידי נציגי משרדי הממשלה אשר תפסו את מקומו .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה