הגישה הפדרטיבית של המיחוז

כפי שראינו בהתייחסותנו לפדרליזם כתיאוריה פוליטית , מדינות פדרטיביות מגבילות את השלטון המרכזי , ומחייבות אותו לפעול באמצעות שלטונות ביניים עצמאיים או מחוזות , הנקראים בארצות שונות מדינות , פרובינציות או קנטונים . אין מדובר כאן בשני נדבכים שונים של ריבונות הקיימים זה בצד זה , אלא בחלוקת אחריות בין השלטונות הפדרליים לבין המדינות . על אף שקיימים שני נדבכי שלטון , מרכזי ומחוזי , אין כאן הפרדה , אלא חיבור או מפגש . מפגש זה כולל לא רק הסכמים וקביעות סטטוטוריות , אלא גם קשרים לא פורמליים המושתתים על העברת ידע ועל ניסיון משותף . המיחוז הפדרטיבי נוצר כגיבוש ייחודי של כל מדינה ומדינה , בהתאם לגורמים היסטוריים , תרבותיים , כלכליים , פוליטיים וגיאוגרפיים למיניהם . עובדה זו מסבירה . Norton 1994 : 37 69 את הש וֹ נ וּ ת הקיימת בין מדינות פדרטיביות שכנות כמו ארצות הברית וקנדה , ובינן לבין מדינה אנגלו סקסית אחרת כמו אוסטרליה .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה