מדינות שונות – נדבכי שלטון שונים

כפי שצוין בתחילת הפרק , מדינות קובעות לעצמן מבנה שלטוני המתאים להן , הכולל הגדרה של נדבכי השלטון . המבנה הדמוקרטי הפשוט ביותר הוא זה של עיר מדינה , ופירושו מדינה ושלטון מקומי כאחד . מבנה שכזה עודנו קיים בסן מרינו , עיר בת 32 , 000 תושבים , שהיא הרפובליקה הוותיקה ביותר בעולם ( ממשלה חוקתית פועלת בה משנת 1600 ואילך , ( וכן בוותיקן , מרכז האמונה קתולית . מע ֵ ב ֶ ר לעיר מדינה נמצא , כי המבנה הפשוט ביותר הוא זה של נדבך אחד ויחיד של רשויות מוניציפליות רב תכליתיות , נוסף על השלטון המרכזי . בנדבך יחיד גלומות . Norton 1994 : 57-55 66 . Norton 1994 ; Chandler 1993 ; Page 1991 67 אטרקציות ברורות בעליל . הוא מאפשר , לפחות להלכה , לכל רשות מקומית לפעול להשגת קבוצה מקיפה ומשולבת כיאות של מטרות וקווי מדיניות , אשר מביאה בחשבון את מלוא הטווח של הצרכים המקומיים , ומציגה קדימויות כוללות משלה . אך בפועל , צורה זו של שלטון תת לאומי נדירה בארצות מתקדמות . היא קיימת רק בארצות מעטות , לדוגמה איסלנד ( שאוכלוסייתה מונה 218 , 000 נפש , ( ולוקסמבורג ( שאוכלוסייתה מונה 503 , 000 נפש . ( ישנם הכוללים את פינלנד בק...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה