שיתוף פעולה בין נדבכי השלטון

במכלול היחסים בין הרמה הלאומית הכלל ארצית ובין הרמה האזורית והמקומית חלו תמורות מאז החל עידן מדיניות הביזור ב 20 השנים האחרונות של המאה ה . 20 הגישה האופיינית לשלטון המקומי במאה ה 20 הייתה התייחסות לנדבך זה כאל דבר מובן מאליו וכתחום המקובע בגבולותיו , אם כי תוך ניסיון לשפר את יעילותו . אך החל מהשנים האחרונות של המאה הקודמת לא בוצעה לרוב הפעלת הפיקוח של מושלים או פרפקטים באמצעי כפייה , אלא על דרך הייעוץ , הקשר , ושמירת האינטרסים ההדדיים של המדינה והרשויות המקומיות באמצעות הסכמים משותפים ותיאום השירותים . למשל , תפקידי המושלים והפרפקטים במערב אירופה שונו כך , שכיום תפקידם הוא בעיקרו קישור . Wickwar 1970 65 בין הרשות המבצעת הלאומית והרשות המקומית לבין משרדי המדינה הפזורים בכל אזור . התוצאה היא ערבוב בין הפונקציות המינהליות המרכזיות והמקומיות בכל ריכוז אוכלוסין , שקשה להתחקות אחריו . שינויים אלו הטביעו את רישומם אפילו בארצות כדוגמת בריטניה . המערכת הבריטית תוארה כ"מערכת פוליטית דואלית , " המיוסדת , בין השאר , על ההנחה ששלטון מקומי ושלטון מרכזי הם שני תחומים נפרדים , אשר כל אחד מהם מגדיר...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה