מושגים וערכים כמעצבים את מקומו של השלטון המקומי בחברות שונות

כפי שראינו עד כה , מערכות לאומיות כלל ארציות נבדלות זו מזו בהיקף , בארגון הפוליטי , במקורות ובמסורות שלהן . יתר על כן , ארצות נבדלות זו מזו גם במושגים ובערכים 64 קלכהיים . 25-28 : 1997 המצויים ביסוד תפיסתן ביחס לתפקידו של שלטון מקומי וליחסים הבין ממשליים . כך , לדוגמה , רבים במערב יבשת אירופה נוטים לראות את המוסדות המינהליים המבוססים על קהילה טריטוריאלית כחלק טבעי של השלם האורגני בתוך מכלול ההיבטים הפוליטיים של חברה , ולהדגיש את הסולידריות בתוך הקהילות ובין הקהילות לבין עצמן . ומנגד , רבים מתושבי הארצות האנגלופוניות נוטים לתפיסות אינסטרומנטליות ופרגמטיות של השלטון , ורואים את האינטרס הלאומי כ לֹ א יותר מאשר תולדה של אינטרסים פרטיים המתחרים אלה באלה . הגישה הראשונה משקפת סוג של תפיסות לא כלכליות , לא תועלתניות , ביחס ליחסים פוליטיים . השלטון המקומי נתפס כגורם השואב את הלגיטימיות שלו מקהילות מקומיות . יש עניין בהכללתו בתוך המערכת הלאומית , הכלל ארצית , בתבנית המאפשרת לרמות השלטון השונות להעלות תרומות משלימות ולהיטיב עם החברה כולה . מצדדי הגישה השנייה , תושבי הארצות האנגלופוניות , נוטים ל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה