משאבים אחרים שאינם כלכליים אך רלבנטיים לשלטון המקומי

נוסף על המשאבים הכספיים המועברים מהשלטון המרכזי למקומי ישנם משאבים לא פחות חיוניים , המגיעים אליו במישרין או בעקיפין . חלק ממשאבים אלו מגיעים לשלטון המקומי בעקבות חוקים או הסדרי קבע , ואחרים מגיעים כתוצאה משתדלנות או מלחצים שהופעלו על קובעי המדיניות במרכז . בין משאבים אלו ניתן למנות : משאבים לגיטימטיביים — מתן לגיטימציה לפעולות המתבצעות במישור המקומי הוא לעיתים חיוני לתיפקוד השלטון המקומי . אמנם מדובר במעשה סמלי , אך הוא נושא השלכות תפעוליות מרחיקות לכת . באמצעות נציגיו , במשרדי הממשלה או בפריפריה , עלול השלטון המרכזי למנוע מהשלטון המקומי לנקוט מדיניות מסוימת או לאפשרה . דוגמה לכך היא מניעת יוזמות פיתוח כלשהן בנימוקים תקציביים . לאקט הלגיטימציה יש פן חיובי , כאשר , למשל , השלטון המרכזי מסמיך רשות מקומית מסוימת לבצע פעילויות שאסורות על מועצות אחרות . משאבי תמיכה — מדובר במשאבים שהשלטון המרכזי מספק לרשויות מקומיות נבחרות על מנת להעשיר את עשייתן . מדובר במשאבים כגון הדרכה מקצועית , העברת טכנולוגיות למיניהן , אספקת ידע וייעוץ פרטני , השאלת מומחים וכו . ' משאבים נורמטיביים — בעוד שקביעת נור...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה