ההיבט הכלכלי כמוקד היחסים בין רובדי השלטון

אף שנתייחס להיבטים הכלכליים של השלטון המקומי בפרק , 5 המוקדש לנושא זה , אי אפשר שלא להקדיש מספר שורות לנושא זה כשאנו דנים ביחסים שבין רובדי השלטון . הרי ללא משאבים כספיים לא יוכל שום רובד שלטוני שהוא לספק את צורכי התושבים או לתת מענה לבעיותיהם . בתהליכי העצמת השלטון המקומי והעברת סמכויות אליו , גורם המשאבים הוא משמעותי . טענה זו קיבלה תוקף מחייב בעקבות מדיניות הביזור שננקטה במדינות שונות החל משנות ה 80 של המאה ה , 20 ומאז הלחצים של משבר הנפט בשנות ה 70 של אותה מאה ואילך . מאז משבר הנפט הידקו הממשלות ברוב הארצות את שליטתן במשאבים המקומיים . " עומס פיסקלי אורבני" נעשה לנושא נפוץ במחקרים בארצות שונות הבודקים את האמצעים הזמינים לרשויות מקומיות וצמצום הוצאותיהן . בשנות ה 80 של המאה ה , 20 כאשר הממשלים של תאצ'ר בבריטניה ורייגן בארצות הברית פתחו במדיניות שתכליתה לבלום את צמיחתו של המיגזר הציבורי ולקצצה , היתוסף גורם אידיאולוגי לתמונה . בכל המדינות במערב אירופה יש כיום , בפועל , מערכות בקרה לאומיות שתכליתן לסייע בבלימת האינפלציה . אפילו אותן ממשלות המקפידות על זכותו של השלטון המקומי לקבוע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה