מורכבות השלטון המקומי

במטרה להתקדם ולהעמיק בסוגיית היחסים בין השלטון המרכזי לבין המקומי נתייחס בהמשך להיבטים התורמים למורכבותו של תחום זה : מעמדו החוקתי של השלטון המקומי , ההיבט הכלכלי ביחסים שבין נדבכי השלטון , משאבים שאינם כלכליים אך חשיבותם ניכרת בשלטון המקומי , והתייחסות שונה למוסד השלטון המקומי בחברות שונות .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה