לקראת מדיניות ביזורית

מאז סוף שנות ה 70 של המאה ה 20 מתעצמת והולכת מגמה כלל עולמית של ביזור ושל העצמה בדרגי ממשל תת לאומיים , בעיקר במישור השלטון המקומי . מקור אחר למגמה זו הוא הגל האידיאולוגי פוליטי הניאו שמרני , אשר העמיד בסימן שאלה את הדומיננטיות ההיסטורית של השלטון המרכזי . דוגמה בולטת למגמה זו היא ה New Federalism של ממשל רייגן בארצות הברית , אשר פעל לשם הקטנת כוחו של הממשל הפדרלי ( המרכזי , ( . Landau 1981 23 . Metcalfe 1981 24 25 בן אליא . 7 : 1995 תוך הענקת יתר סמכויות ויתר שיקול דעת למדינות ולרשויות המקומיות . תהליך הביזור והגדלת האוטונומיה של השלטון המקומי כרוך גם במגמה הגלובלית של דמוקרטיזציה וביצוע שינויים במערכות ממשל בארצות שונות , במדינות מפותחות במערב ובמדינות מתפתחות גם יחד . גורם נוסף המאיץ את התהליך הוא כשלים ממשליים , אשר נובעים מן הקושי הגדל והולך של השלטון המרכזי במרבית המדינות לנהל את המערכת הציבורית . מאז תום מלחמת העולם השנייה גדל המיגזר הציבורי והתרחב באופן עקבי , מתרבים התחומים שבהם נחוצה מעורבות , וגדל מספר המערכות הממשלתיות והפונקציונליות . אומר על כך בן אליא : ... " בעקבות א...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה