ריכוז וביזור: שני מושגים על רצף אחד

בשנים האחרונות נעשה שימוש רב במושג ביזור סמכויות לשלטון המקומי , הן בספרות המקצועית והן בעיתונות . עם זאת , למונח זה ניתנו לעיתים משמעויות שונות : פיזור — ( deconcentration ) יצירה של יחידות ביצוע קטנות , המקילות על השלטון המרכזי לתת שירות ולהתקרב לצרכנים . אין ליחידות אלו אוטונומיה כלשהי . האצלת סמכויות — ( delegation ) הענקת רשות לסוכנויות שלטוניות או לרשויות עצמאיות להפעיל סמכויות במקום השלטון המרכזי , שהוא מקור הסמכות , או מטעמו . העצמה או הסמכה — ( empowerment ) העברת סמכויות מן המקור ( השלטון המרכזי ) לגורם אחר ( רשויות מקומיות , ( המורשה להשתמש בהן מטעם עצמו ולפי הבנתו . החזרה — ( devolution ) החזרה של אחריות וסמכויות לשלטון המקומי , לאחר שנלקחו ממנו בעבר עם התחזקותו של השלטון המרכזי . השתתפות — ( participation ) השתלבות של קהילות וקבוצות תושבים בתהליכי תכנון , קבלת החלטות , ויישום המדיניות הנוגעת ליישובם . במסגרת דיוננו נתייחס למושגים ריכוז וביזור כדלקמן : ריכוז — נטילת סמכויות מגופים רבים והעברתן לשלטון המרכזי ; ביזור — העברת סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי או לגופים הקשו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה