רגיונליזם: האומנם מפגש בין פדרליזם לאוניטריזם?

במציאות בת ימינו ישנן מדינות בעלות ממשל פדרטיבי שיש בהן מרכיבים אוניטריים ( ברזיל , למשל , ( ומדינות בעלות ממשל אוניטרי , שיש בהן מאפיינים פדרליים ( איטליה כדוגמה . ( שני חוקרים , בורקהד ( Burkhead ) וביים , ( Byme ) ניתחו את האלמנטים הפדרליים של האוניטריזם האנגלי , והגיעו , כל אחד בדרכו , למסקנה , ששילוב של מבנה פדרלי עם מרכיבים אוניטריים , או שילוב של מבנה אוניטרי עם מרכיבים פדרליים , יוצר דגם חדש , המכונה "רגיונליזם — הוואריאנט הפדרלי . " רגיונליזם הוא תפיסה חדשה של מרחב אזורי : הדוגלים בו שואפים לבטא את דעתם ביחס לצרכיו המיוחדים של האזור , ולהשמיע את רצונם בייצוג בתוך המערכת האוניטרית האנגלית . חסידי הרגיונליזם רואים בו כלי פדרלי בתוך מערכת אוניטרית , מעין איזון או פשרה בין הכוחות המרכזיים , המחזיקים בפילוסופיה האוניטרית השלטת , לבין הכוחות המבזרים . לפי תפיסה זו , אין כאן ברית , אין כאן העמדת האזור כבעל עוצמה שווה למרכז , ואין כאן מערכת שלטונית דואלית או קואופרטיבית ; מדובר בניסיון להמשיך בדרך האוניטרית הנחלשת , תוך הנהגת תיקונים המאפשרים את המשך קיומה בסביבה הלוחצת לכיוון רגיונלי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה