פדרליזם

הפדרליזם ( מלטינית : פדוס — ברית ) מגלם מערכת שלטון רשמית שבה פועלים מוסדות ראשיים ( הממשל המרכזי ) שהם בעלי סמכויות לגבי המדינה כולה , ורשויות משנה ( השלטון האזורי — מחוזי או מקומי , ( שכל אחת מהן מנהלת אזור בעל עצמאות מסוימת בתוך יחידות השטח שמהן מורכבת המדינה . ממשל פדרטיבי הוא אחת הצורות שבהן בא לידי ביטוי הרעיון של ביזור הממשל , כלומר אצילה של סמכויות שלטוניות לגופי משנה . המונח " פדרליזם" מצביע על " אופן הארגון הפוליטי שמאחד מערכות פוליטיות נפרדות בתוך מערכת גג כך שכל אחת מן המערכות הללו יכולה לקיים את שלמותה היסודית . מערכת פדרלית מפזרת את הכוח בין הממשל הכללי ובין הממשלים החברים בה בדרך המיועדת מראש להגן על הסמכות ועל הקיום של כל אחד מן הממשלים . " ואכן , לכל אחת מהמדינות המהוות חלק מפדרציה יש מוסדות מייצגים משל עצמן , וכן אוטונומיה חקיקתית , ניהולית ושיפוטית בתחומים מוגדרים . במדינות פדרטיביות מתקיימות , זו לצד זו , שתי מערכות ממשל : הממשל המרכזי , והממשל של כל אחד מחלקי הפדרציה ( פרובינציות בקנדה , קנטונים בשווייץ , מדינות בארצות הברית , וכדומה . ( כל אחת מן המערכות האזוריות ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה