תיאוריות פוליטיות והשלכותיהן על ריכוז וביזור שלטוני