נדבכי השלטון השונים: שלטון מרכזי, שלטון מחוזי ושלטון מקומי

כל משטר מגבש לעצמו דפוסי ממשל משלו . אחת הדרכים לסווג סוגי ממשל במשטרים דמוקרטיים היא באמצעות ניתוח כוחן , שיטת בחירתן והיקף סמכויותיהן של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת והיחסים ביניהן . מהיבט זה מקובל להבחין בין ממשל פרלמנטרי לבין ממשל נשיאותי . הדגם הראשון קיים , למשל , בבריטניה , והדגם השני — בארצות הברית . ביניהם מצויים דפוסי ממשל שונים , בעיקר כאלה הממזגים ממשל נשיאותי עם ממשל פרלמנטרי , תוך חלוקת סמכויות השלטון בין הנשיא לבין הממשלה . אשר לאופן הניהול של ענייני המדינה , ניתן לאפיין סוגי ממשל על פי מיקומם על פני רצף שבקצהו האחד נמצא הממשל הריכוזי — כזה השומר את מירב סמכויותיו לעצמו , ובקצה השני נמצא הממשל הביזורי — כזה האוצל רבות מסמכויותיו לדרגי ממשל הכפופים לו . בדרך כלל , ממשל ריכוזי הוא המאפיין מדינות אחדותיות או אוניטריות , בעוד שביזוריות מר בּ ית קיימת , ול וּ באופן תיאורטי , בממשל פדרטיבי . עם זאת , בפועל , שום מדינה אינה ריכוזית לחלוטין או ביזורית לחלוטין . כוחות צנטריפוגליים וצנטריפטליים יוצרים דינמיקה של מאבקים ופשרות המאפיינת כל מדינה . בצד השלטון המרכזי , הכולל את משרד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה