מבוא

מעמדו של השלטון המקומי בכל מדינה הוא תולדה של ההתפתחות הייחודית של מקום זה , של השתלשלות האירועים שהתרחשו בו ( מלחמות , פלישות , מהפכות , ( ושל פשרות בין קונספציות , מושגים וערכים המתפתחים , מתנגשים אלו באלו , ומשקפים את תפיסתם של התושבים ביחס למונח המקומי וּ ת . בהגדרת מעמדו של השלטון המקומי נוטלים חלק , בעת ובעונה אחת , לחצים פוליטיים וכן דרישות חברתיות וכלכליות , ובכלל זה הפיתוח של תשתית פיסית וחברתית , הניידות הגיאוגרפית , והמאמצים הממלכתיים לקידום הצמיחה הכלכלית ולסיפוק צורכיהם של תושבי המקום . מטבע בריאתו , שלטון מקומי קרוב יותר לחברה ולבעיותיה הסוציאליות והסביבתיות מאשר השלטון המרכזי או שלוחתו המחוזית . משום כך , סביר שיעמוד טוב יותר על הצרכים המקומיים , ויעריך טוב יותר את הפעולה הנדרשת בהתאם לצרכים הללו . עם זאת , לא בכל מדינה מוענק לנדבך שלטוני זה המקום הראוי לו , ולא בכל מקום נהנה השלטון המקומי מהזכויות ומהסמכויות הראויות למעמדו . הדינמיות של השלטון המקומי מושפעת הן ממבנה הממשל במדינה והן מהתרבות הפוליטית המקומית . היקפו של השלטון המקומי , האפקטיביות שלו , ותרומתו לרווחה הקהי...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה