פרק 1 השלטון המקומי בעולם בן־זמננו

נזר מנוחין בהשתתפות : פרלה אייזנקנג–קנה , אתי שריג ד"ר נזר מנוחין ז"ל שימש כחוקר בכיר במרכז ללימודי הפיתוח ברחובות , ופירסם עבודות רבות העוסקות בחקר ההתיישבות הכפרית והעירונית . הוא מילא גם תפקידי ניהול בכירים בסוכנות היהודית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה