פתח דבר

יגיל לוי , אתי שריג פתח דבר השלטון המקומי מלווה את הציביליזציה האנושית כבר למן השלבים הראשונים של התפתחותה . הכפר או השבט גילמו את הביטוי ההיסטורי של השלטון המקומי עוד הרבה לפני שהתפתחו הערים , ובהמשך , המטרופולינים של ימינו . ההתאגדות הרשמית או הלא רשמית של אנשים על בסיס מקומי התפתחה הרבה בטרם קבע האיחוד האירופי בשנת , 1985 כי הזכות לשלטון מקומי עצמי היא אחת מהזכויות הפוליטיות המוקנות לאזרח המודרני . שלטון מקומי בעידן המודרני הוא מוסד , בדרך כלל רשמי , המגלם את הסמכות הניתנת לתושבים לנהל את עניניהם הציבוריים המקומיים באזור מוגבל ומוגדר , בפיקוחה של המדינה . הבה נפרק הגדרה כללית זו : שלטון מקומי בעידן המודרני הוא בדרך כלל מוסד רשמי ; עם זאת , גם התארגנות מקומית לא מוסדית , כמו ועד כפר " לא מוכר , " יכולה לשאת מאפיינים של שלטון מקומי ; שלטון מקומי תמיד מתקיים בטריטוריה מוגדרת ומוגבלת , וזו תמיד מהווה חלק מהמדינה , וכפופה לה בצורות שונות . המדינה היא תמיד מקור הסמכות של השלטון המקומי , והיא המסדירה את אופן התיפקוד שלו , בעיקר באמצעות חוק . השלטון המקומי הוא מסגרת פורמלית הפועלת באמצעות מ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה