רשימת בעלי זכויות היוצרים

עמודים 474-481 אברהם דורון , " המפנה במדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל : השפעת השינוי האידיאולוגי , " בטחון סוציאלי , ( 1991 ) 36 עמ' . 15-22 באדיבות המוסד לביטוח לאומי . עמודים 486-506 ענת מאור , " חור פעור בספר החוקים : הצעת חוק יסוד : זכויות חברתיות כלכליות – כרוניקה של כשלון החקיקה , " בתוך : י' רבין , וי' שני , ( עורכים , ( זכויות חברתית וכלכליות , הוצאת רמות והמכללה למינהל , , 2004 עמ' . 195-232 באישור הוצאת רמות והמכללה למנהל . עמודים 510-515 אייל גרוס , " החוקה הישראלית : כלי לצדק חלוקתי או כלי נגדי " ? מתוך : מאוטנר , מ' ( עורך , ( צדק חלוקתי בישראל , הוצאת רמות , , 79 , 2000 עמודים . 83-89 באישור הוצאת רמות . איורים וטבלאות עמודים 226-227 , 172 , 167 , 164 , 57-60 , 55 באדיבות המוסד לביטוח לאומי . עמוד 134 Esping-Andersen , G ., Social Foundations of Post-industrial Economies , Oxford University Press , 1999 , page 85 . By permission of Oxford University Press . עמוד 245 Social Security Financing Social Security 3 , copyright ) Iternational Labour Organization , 1997 . טבלה בע...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה