תשובות לשאלות בחלק השני

תשובה 1 א . מדובר בפסק דין של בית הדין הארצי לעבודה . אפשר ללמוד זאת הן מהסימון דב"ע , והן מהעובדה שמספר העמוד שבו פורסם הפסק מצוין בספרות . ב . לה — מציין כי התיק נפתח בשנת תשל"ה . ג . 2-4 מהספרה 4 נלמד שמדובר בסכסוך קיבוצי ; מהספרה 2 נלמד שמדובר בסכסוך הקיבוצי השני שנדון בשנת תשל"ה . ד . ההסתדרות הכללית — תדיראן — מהשמות האלה אנו למדים שהתביעה הוגשה בידי ההסתדרות הכללית נגד תדיראן . ה . פד"ע ח — 85 משמעותו שפסק הדין פורסם בכרך ח של פסקי הדין לעבודה , בעמוד . 85 תשובה 2 אחריות המדינה למימוש זכויות האדם החברתיות אינה מחייבת אותה להעמיד למטרת מיגור האבטלה את מרב המשאבים הזמינים . כל מה שהממשלה צריכה לעשות בעניין זה הוא לאמץ מדיניות של תעסוקה מלאה . אבל הממשלה אינה חייבת להגשים את המדיניות באופן מיידי , והיא אף אינה חייבת לגייס למטרה זו את מרב המשאבים הזמינים . תשובה 3 גרסת 1992 היא הגרסה המסדירה בצורה המרבית את הזכויות החברתיות שעניינן בעבודה מהנימוקים האלה : היא מבטיחה במפורש את הזכויות החברתיות . היא מטילה חובה על המדינה להשיג תוצאה . תשובה 4 בבג"צ תנופה מסביר הנשיא ברק את שלבי הבחינה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה