6 מה צופן העתיד לזכויות החברתיות?

מה הם הסיכויים שהזכויות החברתיות בכלל , והזכות לביטחון סוציאלי בפרט , תזכינה לקבל מעמד של זכויות יסוד חוקתיות ( בין במישרין באמצעות חקיקה , ובין בעקיפין על דרך של פרשנות הלכתית (? במישור החקיקה נראה כי בעתיד הקרוב ייתכן שיחול שינוי שיאפשר לפרוץ את ההסגר הקואליציוני שבו נתונה חקיקת חוקי היסוד . פריצה חלקית של ההסגר מסתמנת באופק כאפשרות , לפחות בכל מה שנוגע לחקיקת חוק יסוד אחד בלבד והוא חוק יסוד : זכויות במשפט . נזכיר : מדובר בחוק יסוד המבסס את מעמדו של בית המשפט העליון כבית משפט לחוקה . ניסיון החקיקה הזה יצר לחצים סותרים : מצד אחד , קיים לחץ מתמיד מצד המערכת המשפטית לקבוע ולבסס את מעמדו של בית המשפט העליון כבית המשפט לחוקה . מצד אחר , קיים לחץ נגדי להקים בית משפט נפרד לחוקה שהשופטים שיכהנו בו לא יהיו שופטי בית המשפט העליון , או לא רק הם . אמנם , חשוב לבסס את מעמדו של בית המשפט העליון כבית משפט לחוקה . ואולם חקיקת חוק יסוד : זכויות במשפט לפני שיחוקקו את חוק יסוד : זכויות חברתיות תרחיק את הסיכוי שחוק יסוד : זכויות חברתיות ייחקק אי פעם בעתיד . זאת , מאחר שלאחר חקיקת חוק יסוד : זכויות במשפט...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה