בג"צ 450/97 תנופה שרותי כוח אדם ואחזקות בע"מ ואח' נ' אלי ישי שר העבודה והרווחה, פ"ד נב(2) 433, עמודים 446-437

פסק דין הנשיא א' ברק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם , התשנ"ו 1996 ( להלן – חוק קבלני כוח אדם , ( קובע חובת רישוי על קבלן כוח אדם . החוק קובע תנאים למתן רישיון . אחד מאלה דורש ממי שמבקש לעסוק כקבלן כוח אדם להמציא ערבות בנקאית או ערבות מתאימה אחרת למילוי חובותיו כלפי עובדיו . האם דרישה זו היא חוקתית ? זו השאלה העיקרית העומדת בפנינו בעתירה זו . העובדות . 1 העותרות הן חברות קבלניות להעסקת כוח אדם . הן עוסקות בכך שנים מספר . ב–1996 חוקק חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם . חוק זה קבע כי אין לעסוק כקבלן  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה