3 הסיבות לאי־חקיקת חוק־יסוד: זכויות חברתיות

הזכות לביטחון סוציאלי אינה זכות יסוד חוקתית . אחת הסיבות לכך היא שחוק יסוד : זכויות חברתיות לא נחקק . אי אפשר לעמוד על סיכוייה של הזכות לביטחון סוציאלי לקבל מעמד של זכות יסוד חוקתית בעתיד בלי לעמוד תחילה על הסיבות לאי חקיקתו של חוק יסוד : זכויות חברתיות . כדי להבין את ההתפתחות שגרמה לאי חקיקתו של חוק זה , ובתוקף כך לאי הכרה בזכות לביטחון סוציאלי כזכות יסוד חוקתית יש לעמוד על הרקע לכך . בהקשר זה כדאי לציין כי בשנת , 1992 עת החלו בגיבוש חוקי היסוד , התנהלו מערכות העבודה והרווחה כאילו אין לחקיקת חוקי היסוד נגיעה כלשהי לענייניהן , והמערכת הממסדית שפעלה במישורים האלה לא נטלה חלק בעיצוב חוקי היסוד בכלל ובנוגע לחוק יסוד : זכויות חברתיות בפרט . ההסתדרות הכללית כארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים וגמלאים מאורגנים , המעסיקים המתאמים את פעולתם באמצעות לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים המייצגת את מרב ארגוני המעסיקים במדינה , משרד העבודה והרווחה שהיה באותה העת המשרד האמון על חקיקת העבודה והביטחון הסוציאלי , וועדת העבודה והרווחה של הכנסת שהיא הפורום החוקי לדיון בחוקי העבודה והרווחה ב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה