אברהם דורון, "המפנה במדיניות הביטחון הסוציאלי בישראל: השפעת השינוי האידיאולוגי", 36 בטחון סוציאלי(1991) 15, עמודים 22-15

מבוא לפני חמש שנים פרסמתי מאמר ובו הבעתי את דעתי , שמדינת הרווחה בישראל עומדת על פרשת דרכים ; העליתי אז ספקות אם מדינת ישראל תהיה מוכנה להמשיך ולקיים . 20 החוק בוטל בשנת 2003 במסגרת התוכנית הכלכלית . את רעיון מדינת הרווחה ולהבטיח לו את התמיכה האינטלקטואלית , המוסרית והחומרית הדרושה . ( Doron , 1985 ) כיום נראה , שישראל הכריעה בנושא זה והיא נמצאת בתהליך של שינויים מוסדיים שיפרקו בהדרגה , אם לא לחלוטין , את הגרעין המרכזי של מדינת הרווחה בישראל , דהיינו את מערכת הביטחון הסוציאלי שלה . העובדות בשטח הן , ששלוש התוכניות המרכזיות של הביטוח הלאומי – ביטוח זיקנה , ביטוח אבטלה וקיצבאות הילדים – כבר נמצאות , או שהן צפויות להימצא בשנים הבאות , בתהליך של נסיגה מבנית רצינית . תוכניות אלה הן לב–לבה של מערכת הביטוח הלאומי בישראל והן נחשבו ההישג העיקרי של מדינת הרווחה הישראלית , אלא שבשנים האחרונות הן הפכו להיות יעד עיקרי למתקפה פוליטית חריפה והן מצויות בעיצומו של תהליך קיצוצים רציניים או בסכנה של פירוק למעשה . מה שכבר קרה , או הוצהר שייעשה , בתוכניות אלה הוא כדלהלן : ראשית , בשנים האחרונות בוטלו קיצבא...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה