6 הזכות לביטחון סוציאלי כזכות אדם אוניברסלית

במישור הבין לאומי זכה הביטחון הסוציאלי להכרה כזכות אדם חברתית אוניברסלית . הכרה זו קיבלה גושפנקה משפטית באמנות שקיבל האו"ם ובאמנות שקיבל ארגון העבודה הבין לאומי המשמש סוכנות המופקדת מטעם האו"ם על הסדרת תחומי העבודה והביטחון הסוציאלי . א . הכרה במסגרת האו"ם ההכרה בביטחון הסוציאלי כזכות אדם השתכללה במסגרת האו"ם , קודם כול , כשהיא נכללה בזכויות האדם שנקבעו בהצהרה האוניברסלית . בקביעה זו בא לידי ביטוי הרצון להפוך תביעות מוסריות לביטחון סוציאלי לזכויות משפטיות . הכרה בביטחון הסוציאלי כזכות אדם משתקפת בסעיף כב בהצהרה האוניברסלית , שביסס את תכליתה של הזכות לביטחון סוציאלי בקובעו כי הכרה בה היא אחד התנאים החיוניים להבטחת כבוד האדם ולהתפתחות החופשית של אישיותו . סעיף כב בהצהרה האוניברסלית מסדיר מפורשות את הזכות לביטחון סוציאלי בקובעו כדלקמן : כל אדם כחבר החברה זכאי לביטחון סוציאלי וזכאי לתבוע שהזכויות הכלכליות הסוציאליות והתרבותיות , שהן חיוניות לכבודו כאדם ולהתפתחותה החופשית של אישיותו , יובטחו במאמץ לאומי ובשיתוף פעולה בינלאומי , בהתאם לארגונה ולאוצרותיה של מדינתו . ההכרה בזכות לביטחון סוציאל...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה