2 ההבחנה בין זכויות אדם לבין זכויות יסוד

הזכות לביטחון סוציאלי יכולה לקבל הכרה ותוקף ברמות שונות , וכל רמה מקנה לה מעמד משפטי שונה . זכות זו יכולה ליהנות ממעמד של זכות אדם , ממעמד של זכות יסוד חוקתית , ממעמד של זכות יסוד חוקית או ממעמד של זכות יסוד הלכתית . קיומו של מדרג מעמדי של זכויות מחייב להבהיר את המשמעות העולה מכל אחד מהמעמדות האלה ואת ההשלכות המתחייבות מהשוני ביניהם . ההכרה בזכות מסוימת כזכות אדם אוניברסלית היא בעלת כפל פנים : פן אחד הוא משמעות ההכרה בזכות ופן אחר הוא החובה המוטלת על כל מדינה לעגן במשפטה את אותה הזכות . ההכרה בזכות מסוימת כזכות אדם אוניברסלית במישור הבין לאומי משמעותה , שבמישור זה נקבעה ליבת הזכות , הגרעין הנוקשה שלה . לכל מדינה יש מרחב תמרון מסוים בבואה לעגן את זכות האדם במשפט המדינתי , אך מרחב התמרון הזה נוגע רק למה שמעבר לגרעין הנוקשה המעוגן בזכות האדם , כאמור , ולא לליבה הכלולה בו . במשפט המדינתי יכולה כל מדינה להרחיב את תוכנה של זכות האדם שהוכרה אף מעבר לליבה שזכות האדם משקפת , אבל אין היא יכולה לגרוע מהגרעין הנוקשה שלה בלי שהיא תיחשב למפרה של זכויות האדם האוניברסליות . נדגים : אמנת ארגון העבודה ה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה