ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, משנת 1948, מתוך: זכויות האדם והאזרח בישראל, מקראה (עורכים: רות גביזון וחגי שנידור), כרך א (1991) 72

הואיל והכרה בכבוד הטבעי אשר לכל בני משפחת האדם ובזכויותיהם השוות והבלתי נפקעות הוא יסוד החופש , הצדק והשלום בעולם . הואיל והזלזול בזכויות האדם וביזוין הבשילו מעשים פראיים שפגעו קשה במצפונה של האנושות ; ובניין עולם שבו ייהנו כל יצורי אנוש מחירות הדיבור והאמונה ומן החירות מפחד וממחסור , הוכרז כראש שאיפותיו של כל האדם . הואיל והכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוק , שלא יהא האדם אנוס , כמיפלט אחרון , להשליך את יהבו על מרידה בעריצות ובדיכוי . הואיל והכרח חיוני הוא לקדם את התפתחותם של יחסי ידידות בין האומות . הואיל והעמים המאוגדים בארגון האומות המאוחדות חזרו ואישרו במגילה את אמונתם בזכויות היסוד של האדם , בכבודה ובערכה של אישיותו ובזכות שווה לגבר ולאשה ; ומנוי וגמור איתם לטפח קידמה חברתית ורמת חיים תוך כדי יתר חירות . הואיל והמדינות החברות התחייבו לפעול , בשיתוף עם ארגון האומות המאוחדות , לטיפוח יחס כבוד כללי אל זכויות האדם ואל חירויות היסוד ולהקפדה על קיומן . הואיל והבנה משותפת במהותן של זכויות וחירויות אלה היא תנאי חשוב לקיומה השלם של התחייבות זו . לפיכך מכריזה העצ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה