פרק שישי זכות האדם לביטחון סוציאלי: תמונת מצב אוניברסלית

. 1 מבוא 399 מקור – ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם , משנת , 1948 מתוך : זכויות האדם והאזרח בישראל , מקראה ( עורכים : רות גביזון וחגי שנידור , ( כרך א 400 72 ( 1991 ) מקור – אמנה בין לאומית בדבר זכויות כלכליות , חברתיות ותרבותיות , משנת , 1966 כתבי אמנה , 1037 כרך 404 206 , 31 . 2 ההבחנה בין זכויות אדם לבין זכויות יסוד 414 . 3 ההבחנה בין זכויות אזרחיות , פוליטיות וחברתיות 418 . 4 טיעונים משפטיים 420 א . הבעיה : עמימות הזכות 421 ב . הפתרון : קביעת רמה בסיסית בין לאומית - אמצעי משלים 422 מקור - גיא מונדלק , "האם יש קושי אינהרנטי בהגנה המשפטית על זכויות חברתיות " ? מתוך : "זכויות חברתיות כלכליות בשיח החוקתי החדש : מזכויות חברתיות לממד החברתי של זכויות האדם , " ז שנתון משפט העבודה , 65 ( 1999 ) עמודים 424 102-91 . 5 גבולות אחריותה של המדינה - החובה הנגזרת מן הזכות 436 א . התחייבות לתוצאה להבדיל מחובת התנהגות 437 ב . עקרון ההתקדמות ההדרגתית 437 ג . שיפור מתמיד 437 ד . היעדר החובה לייחד את מרב המשאבים הזמינים 438 ה . ההגבלה של זכות אדם חברתית צריכה להיעשות בחוק 438 . 6 הזכות לביטחון סוצ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה