תשובות לשאלות בחלק הראשון

תשובה 1 רשימת הסיכונים החברתיים מחייבת גמישות מכמה סיבות . דוגמה לקביעה זו אפשר ללמוד משני הנימוקים האלה : א . רשימת הסיכונים החברתיים חייבת להיות פתוחה כדי שיהיה אפשר להחילה גם על סיכונים הנוגעים למצבים מופשטים שבהתרחשותם נפגע קיומו של האדם בכבוד . לגישה זו אין זה משנה מה הייתה הסיבה להיחשפותו של האדם למצב של מחסור . החשוב לעניין זה הוא שהאדם נמצא במצב של מחסור . כך , למשל , אדם יכול להימצא במצב של מחסור גם כאשר הוא עובד ומשתכר אבל הכנסתו נופלת ממינימום מסוים המאפשר לו קיום בכבוד . ב . רשימת הסיכונים החברתיים שמפניהם אמור הביטחון הסוציאלי להבטיח את הקיום בכבוד חייבת להיות גמישה כדי שיהיה אפשר לכלול בה לא רק מצבים שיש בהם צורך לתקן נזקים , אלא גם צורך למנוע את היווצרותם . השמירה על קיומו בכבוד של האדם תשתפר אם במקום לתקן נזקים יינקטו צעדי מניעה . תכלית הביטחון הסוציאלי בהקשר זה היא הגנה על זכותו של האדם לקיום בכבוד כאשר הגנה זו משתקפת בצעדים מונעים ומתקנים כאחד . תשובה 2 סיכון חברתי אישי נהפך לסיכון חברתי ציבורי בהתקיים אחד מאלה : א . כאשר הסיכון החברתי פוגע בקבוצה ולא רק בפרט אחד מהקב...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה