איור ‭:4.7‬ מקבצי המגמות שהתפתחו בשלהי המאה ‭20–ה‬