13 הערכה: ביטחון סוציאלי - דגם המאה ה־21

העיון והדיון עד כה העלו שלשמונה המגמות שהתפתחו בעשורים האחרונים יש יד , במידה זו או אחרת , בעיצוב מחדש של מערכת הביטחון הסוציאלי במאה ה . 21 ואולם מידת ההשפעה של כל אחת מהן על העיצוב מחדש של המערכת היא שונה בתוך תחומי המדינה , והיא משתנה גם ממדינה למדינה . השוני במידת השפעתן על עיצוב מערכת הביטחון הסוציאלי הוא פועל יוצא משניים אלה : ראשית , מידת השפעתן המשתנה של המגמות שהתפתחו נובעת מהמעמד השונה שממנו הן נהנות בכל מדינה . מעמד זה הוא פועל יוצא מדרגת הגיבוש , ההכרה והלגיטימציה , שממנה נהנית כל אחת מאותן שמונה מגמות שהתפתחו בשלהי המאה ה , 20 בקשר לעיצובו של דגם הביטחון הסוציאלי . התפתחותן של מקצת המגמות האלה כבר הבשילה ויש להן , בתוקף כך , תחולה רחבה . על כן , תהיה להן אחיזה והשפעה במערכות ביטחון סוציאלי המופעלות במדינות רבות . מגמות אחרות עדיין נמצאות בשלבי הכרה ולגיטימציה שעוצמתן משתנה ממדינה למדינה . על כן , קצב השפעתן על מערכת הביטחון הסוציאלי תואם את מידת ההתפתחות של תהליך הלגיטימציה של כל מגמה בכל מדינה ומדינה . מגמות אחרות עדיין נמצאות בחיתוליהן וההכרה בהן צועדת בשלב זה את צעדיה...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה