12 הערכה: יישום ברירני של המגמות

כאמור , שמונה המגמות המתפתחות שהזכרנו משפיעות , כל אחת בדרכה , על עיצובו של דגם הביטחון הסוציאלי במאה ה . 21 ואולם מידת השפעתן על עיצובה מחדש של מערכת הביטחון הסוציאלי על מכלול הסיכונים החברתיים שמפניהם היא מגינה אינה אחידה , ואפילו במסגרת המדינתית עשויה השפעתן להשתנות מסיכון חברתי אחד למשנהו . היא עשויה להיות משמעותית לסיכון חברתי אחד , ופחותה לסיכונים חברתיים אחרים . השוני במידת ההשפעה הוא פועל יוצא מקיומם של גורמים נוספים שיש להם השלכה על עיצוב הדגם הצפוי . יש אפוא מקום להציג כמה גורמים מסוג זה , ולהדגים את השלכותיהם על דרך התפתחות דגם הביטחון הסוציאלי בראשית המאה ה . 21 אפשר להצביע על שלושה גורמים , או ליתר דיוק על שלושה מצבים שבהתקיימם הם עשויים להטות את ההתפתחות הצפויה של מערכת הביטחון הסוציאלי לכיוונים אחרים מאלה שנצפו עד כה . א . ברירנות : מקובלותו של עיקרון מוביל למידת מקובלותו של עיקרון מוביל בחברה יכולה להיות השפעה מגית . מכוחה , במקום להנהיג קיצוצים במערכת הביטחון הסוציאלי עשויים אף להרחיבה . כאשר עיקרון מוביל מקובל בציבור , דעת הקהל יוצרת לחץ ציבורי ליישומו בעוצמה כזו שמ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה